Сердюк Євгеній Васильович

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід роботи: 15 років

Біографія

Народився 2 серпня 1983 року в м. Києві.

У 2004 році закінчив із відзнакою Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». З 2004 по 2006 рік працював на посаді слідчого та оперуповноваженого в системі ОВС м. Києва.

У 2008 році закінчив Державну академію житлово-комунального господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2010 році з відривом від виробництва закінчив аспірантуру Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2013 році захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правове забезпечення виборчих прав громадян України».

З 2010 року по даний час працює на посаді доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

З 2007 року по даний час займається адвокатською діяльністю на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 2842, виданого 22 лютого 2007 року КДКА м. Києва.

Викладає дисципліни:

  1. Організація судових і правоохоронних органів
  2. Історія держави і права України
  3. Державне будівництво та місцеве самоврядування
  4. Адміністративне право
  5. Історія держави і права зарубіжних країн

Галузь наукових інтересів:

Адміністративно-правове регулювання виборчого процесу

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання
1 Проблеми у сфері адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України стаття Митна справа. – 2012. – Ч. 2. – Книга 1. – С. 105-108.
2 Адміністративні процедури у сфері забезпечення виборчих прав громадян стаття Форум права. – 2012. – № 1. – С. 874-877 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/index.htm
3 Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове регулювання виборчих прав громадян України стаття Держава і право. – 2012. – С .276-279.
4 Виборчі права громадян України як об’єкт адміністративно-правового регулювання стаття Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування : серія «Право». – 2012. – №1. – С. 270-274.
5 Щодо питання вдосконалення правових засад регулювання виборчих прав громадян України тези доповіді Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», Київ, 2008 р. – К.: Університет «Україна». – С. 512-513.
6 Організаційні питання створення державного реєстру виборців тези доповіді Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», Київ, 2009 р. – К.: ВМУРоЛ «Україна». – С. 102-105.
7 Сучасні проблеми реалізації права громадян України обирати та бути обраними тези доповіді Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», Київ, 2011 р. – К.: ВМУРоЛ «Україна». – С. 343-344.
8 Поняття та предмет адміністративно правового регулювання сфери виборчих прав громадян тези доповіді Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», Київ, 2012 р. – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2012.
9 Проблеми забезпечення виборчих прав громадян України, які перебувають за кордоном тези доповіді Матеріали конференції «Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення», Київ-Херсон-Тернопіль, 2012. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2012. – С. 36-39.