Практика і працевлаштування студентів

Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93 та графіку навчального процесу спеціальностей Інституту на навчальний рік студенти Інституту права та суспільних відносин проходили такі види практик:

спеціальність ”Право”

 1. учбова практика;
 2. виробнича практика;
 3. переддипломна практика;
 4. стажування.

спеціальність ”Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ”

 1. навчально-ознайомча практика;
 2. виробнича практика;
 3. переддипломна практика;
 4. науково-виробнича практика;
 5. педагогічна практика.

спеціальність ”Політологія”

 1. навчальна практика;
 2. виробнича практика;
 3. переддипломна практика.

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в Інституті права та суспільних відносин і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики. Інститут права та суспільних відносин уклав та поновив договори, а також підписав листи-погодження на проходження студентами практики і стажування з такими базами практики:

 1. Судова державна адміністрація;
 2. Інститут законодавства Верховної Ради України;
 3. Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України;
 4. Київське обласне управління юстиції;
 5. ГУ МВС України в м. Києві РУ Дніпровського району;
 6. Київська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури;
 7. Міністерство закордонних справ;
 8. Юридична клініка ”Феміда”;
 9. Громадська організація ”Сила Києва”;
 10. Громадська організація ”Поступ”;
 11. Київське міське управління юстиції;
 12. Господарський суд Київської області;
 13. Міжобласний апеляційний господарський суд;
 14. Київський апеляційний господарський суд;
 15. Київський господарський суд;
 16. УНІА;
 17. Інформаційне агентство «Українські новини»;
 18. Український інститут науково-технічної інформації;
 19. Інформаційне агентство УНІАН;
 20. Міська Рада м. Києва;
 21. Рада національної безпеки і оборони;
 22. Національна академія державного управління при Президентові України;
 23. Державна туристична адміністрація м. Києва;
 24. Українська академія наук;
 25. Міжнародний відділ УД ППЗ ”Укрпошта”.

Студенти Інституту права та суспільних відносин мають можливість обрати базу практики за власним бажанням. Серед обраних ними баз проходження практики слід відзначити такі:

 • Головне управління ”Ощадбанку” – юридичний відділ;
 • Фонд соціального страхування;
 • ТОВ „Правознавець” – юридичний відділ;
 • Суд Голосіївського р-ну м. Києва;
 • Київський міський нотаріальний округ (нотаріат);
 • Дніпровське РУ ГУМВС України в м. Києві;
 • Прокуратура м. Іванків Київської області;
 • Столична колегія адвокатів;
 • Пенсійний фонд України;
 • Виконавча служба Деснянського р-ну м. Києва;
 • ТОВ Міжнародна юридична інформаційна компанія „Інтерюр”.

Мета і зміст практики

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

На молодших курсах одним із завдань практики може бути оволодіння студентами професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна, науково-виробнича, педагогічна практика або стажування студентів. Ці види практик проводяться перед виконанням випускної роботи. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирується фактичний матеріал для виконання випускної роботи або складання державних іспитів.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою згідно вимог МОНМС України.

До керівництва практикою студентів були залучені досвідчені викладачі кафедр. Перед початком практики вони проводили інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки. Надавали студентам-практикантам необхідні документи (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тему курсового і дипломного проекту (роботи), методичні рекомендації та інші, перелік яких встановлює навчальний заклад. Повідомили студентам про систему звітності з практики, прийняту на кафедрах, а саме: подання письмового звіту, оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо. У тісному контакті з керівниками практики від бази практики забезпечували високу якість її проходження згідно з програмою.

У складі комісії керівники практики від Інституту права та суспільних відносин приймали іспит у студентів за результатами практики.

Якщо провести аналіз звітів про проведення практик у порівнянні з минулим навчальним роком, слід відзначити, що в цьому навчальному році було більш якісне проведення та організація практики, про що свідчать результати захисту на державних іспитах дипломних та магістерських робіт:

 • дипломні роботи (середній бал) – 4,5;
 • магістерські роботи (середній бал) – 4,7.

Більшість студентів-випускників використовували при написанні своїх дипломних проектів матеріали, які вони отримали при проходженні переддипломної, педагогічної практики або стажування.

На наступний навчальний рік Інститут права та суспільних відносин має у перспективі укладання договорів про співпрацю з базами практики, з якими на даний час є усна домовленість.

Інститут права та суспільних відносин сприяє своїм випускникам у працевлаштуванні. Випускники спеціальностей “Правознавство” та ”Міжнародна інформація” мають попит при працевлаштуванні в управління Державної судової адміністрації у м. Києві, Міністерства праці та соціальної політики України, ПП «Юридичний офіс «Право», Туристичну компанію «ЕЛЬМА-ТУР», ТОВ «ПростоФінанс», АТЗТ «Українська незалежна ТВ-корпорація», ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», Євразійську міжнародну торгову палату, ТОВ «Адіоз Продакшен» та інші.

Інститут права та суспільних відносин тісно співпрацює з різного роду організаціями, які працевлаштовують випускників Інституту. Серед них слід відзначити: Головне управління юстиції в Київської області, Державну судову адміністрацію м. Києва, компанію ”Бізнес-Лінк”, компанію по наданню юридичних послуг ”Діловий центр”, Київську кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та інші.

Випускники магістратури є учасниками спеціально організованих практикумів, які проводяться у корпоративних органах управління, акціонерних та страхових фірмах. Студенти відпрацьовують інноваційні проекти, пов’язані із захистом інтелектуальної власності, а також питання юридичного забезпечення зв’язків із офшорними зонами, холдинговими компаніями.

У процесі активного спілкування із фахівцями-професіоналами магістри права знайомляться з сучасними методами та заходами боротьби з економічними злочинами. Навчання за цим спеціальним напрямом підготовки дозволяє випускникам магістратури виконувати корпоративно-організаційні функції працівників служб безпеки суб’єктів підприємницької діяльності.

Випускники спеціальності «Правознавство» обіймають посади юрисконсультів підприємств, державних установ та організацій, а також юристів у сфері міжнародно-економічної та зовнішньоекономічної діяльності, відповідних фахівців у правоохоронних органах, інспекторів податкових та митних служб, нотаріусів, спеціалістів контрольно-ревізійних органів, державних структур соціального забезпечення, викладачів правознавства у навчальних закладах, наукових співробітників та ін.