Професорсько-викладацький склад кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін

Професорсько-викладацький склад кафедри

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь, почесне звання, сфера наукових інтересів
1 Фаст Олексій Олександрович 

Викладає дисципліни:

 1. Державне право зарубіжних країн
 2. Історія вчень про державу і право
 3. Історія політичних та правових вчень
 4. Права людини та верховенство права в сучасних реаліях
 5. Права людини і верховенство права

Докладніше…

завідувач кафедри

 

Досвід роботи:
10 років

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:
Формування і розвиток принципу верховенства права

2 Сердюк Василь Павлович 

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальний процес
 2. Адвокатура України
 3. Теорія доказів

Докладніше…

доцент кафедри 

Досвід роботи:
34 роки

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів: 
Докази у кримінальному процесі

3 Терещенко Андрій Леонідович 

Викладає дисципліни:
1. Житлове право

Докладніше…

професор кафедри 

Досвід роботи: 
17 років

доц. к.ю.н.

Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: 
Адміністративно- правове забезпечення навчання осіб з інвалідністю

4 Ізуїта Петро Олександрович

Викладає дисципліни:

 1. Трудове право України
 2. Практикум із трудового права
 3. Право соціального забезпечення
 4. Охорона праці в галузі

Докладніше…

професор кафедри

Досвід роботи:
12 років

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:
Перспективи розвитку правових засобів регулювання трудових відносин

5 Федоренко Тетяна Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Цивільне право України (загальна частина)
 2. Цивільний процес
 3. Цивільне право України (особлива частина)
 4. Нотаріат України
 5. Сімейне право

Докладніше…

доцент кафедри 

Досвід роботи:
20 років

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів: 
Захист прав іноземців у цивільному процесі

6 Мельник Роман Володимирович 

Викладає дисципліни:

 1. Криміналістика
 2. Судова реформа в Україні

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:
11 років

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:
Докази у кримінальному процесі

7 Казакевич Поліна Віталіївна

Викладає дисципліни:

 1. Екологічне право
 2. Податкове та митне право

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:

к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Проблеми вдосконалення державного управління у сфері юстиції

8 Камінська Ілона Василівна 

Викладає дисципліни:

 1. Юридична відповідальність у господарській діяльності
 2. Актуальні проблеми господарського права

Докладніше…

доцент кафедри 

Досвід роботи:

10 років

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Проблеми розвитку судоустрою в Україні

9 Таланчук Ірина Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Право соціального забезпечення
 2. Право соціального захисту

Докладніше…

 

доцент кафедри

Досвід роботи:

23 роки

к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Адміністративно-правові механізми захисту прав людей з інвалідністю

10 Орловська Ірина Григорівна

Викладає дисципліни:

 1. Порівняльне правознавство
 2. Права людини і верховенство права

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
6 років

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:
Проблеми легалізації та доступу до юридичних професій

11 Кравченко Олена Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Господарське законодавство
 2. Екологічне право

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Цивільне судочинство, господарське право, сімейне право, цивільне право

12 Сердюк Євгеній Васильович 

Викладає дисципліни:

 1. Організація судових і правоохоронних органів
 2. Історія держави і права України
 3. Державне будівництво та місцеве самоврядування
 4. Адміністративне право
 5. Історія держави і права зарубіжних країн

Докладніше...

доцент

Досвід роботи:
15 років

к.ю.н.

Сфера наукових інтересів: 
Адміністративно-правове регулювання виборчого процесу

13 Булкат Марина Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Актуальні проблеми адміністративного права
 2. Юридична техніка

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

8 років

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання у системі публічного адміністрування

14 Петров Володимир Васильович

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальне право України (загальна частина)
 2. Кримінальне право України (особлива частина)
 3. Кримінологія
 4. Виконавче провадження
 5. Безпека бізнесу

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

 

доц. к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Вдосконалення механізму кримінального провадження в умовах воєнного стану

15 Бригинець Олександр Олексійович

Викладає дисципліни:

 1. Фінансове право
 2. Банківське право
 3. Міжнародне фінансове право

Докладніше…

професор

Досвід роботи:

 

доц. д.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Фінансова безпека держави, фінансове право, банківське право, митне право, адміністративне право, теорія держави і права

16 Гаврилюк Світлана Василівна

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальне право. Загальна та Особлива частина
 2. Кримінальне процесуальне право
 3. Право Європейського Союзу

 

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

 

 

Сфера наукових інтересів:

Кримінальне право, кримінальне процесуальне право, Право Європейського Союзу

17 Шпенова Поліна Юріївна

Викладає дисципліни:

 1. Інтелектуальна власність
 2. Право Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:

 

к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Сучасні проблеми реалізації та захисту авторського права та суміжних прав

18 Кустова Світлана Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Конституційне право України
 2. Актуальні проблеми теорії держави і права

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:

 

к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

Проблеми становлення та розвитку конституційної юстиції в Україні

19 Кулик Анна Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Цивільне право України (загальна частина)
 2. Цивільний процес
 3. Цивільне право України (особлива частина)
 4. Нотаріат України
 5. Сімейне право
 6. Основи римського приватного права
 7. Теорія держави і права

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

 

Сфера наукових інтересів:

Теорія держави і права

 

20 Лукацька Ліля Григорівна

Викладає дисципліни:

 1. Господарське право
 2. Господарський процес
 3. Адміністративний процес
 4. Діловодство (юридична клініка)
 5. Податкове та митне право
 6. Риторика юриста

Докладніше…

старший викладач

Досвід роботи:

 

Сфера наукових інтересів:

Адвокатура, Цивільне право та цивільний процес, господарське право та господарський процес, податкове право, адміністративний процес