Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Кіслов Денис Васильович

Викладає дисципліни:

 1. Міжнародна інформаційна безпека
 2. Інформаційні війни
 3. Процеси прийняття зовнішньо-політичних рішень
 4. Інформаційне суспільство
 5. Аналіз соціальних систем
 6. Зовнішня політика України
 7. Основи демократії та права людини
 8. Зовнішня політика країн Атлантичного басейну
 9. Міжнародні інформація
 10. Теорія міжнародних відносин

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:

доц. д.н. з держ.уп.

Сфера наукових інтересів:

2 Лісовський Петро Миколайович

Викладає дисципліни:

 1. Філософія
 2. Основи філософських знань

Докладніше…

професор кафедри

Досвід роботи:

доц. д.філос.н.

Сфера наукових інтересів:

3 Яровой Тихон Сергійович

Викладає дисципліни:

 1. Захист інформації
 2. Глобалізація та міжнародна інтеграція
 3. Міжнародні засоби масової комунікації
 4. Зв’язки із громадськістю
 5. Міжнародні відносини та світова політика
 6. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 7. Міжнародне публічне право

Докладніше…

професор кафедри

Досвід роботи:

доц. д.н. з держ.уп.

Сфера наукових інтересів:

4 Ахарков Олег Анатолійович

Викладає дисципліни:

 1. Політична історія України
 2. Загальна політологія
 3. Вступ до спеціальності (Політологія)

Докладніше…

професор кафедри

Досвід роботи:

Проф. д.політ.н.

Сфера наукових інтересів:

5 Маліношевська Катерина Іванівна

Викладає дисципліни:

 1. Економіка та зовнішньо-економічні зв’язки України
 2. Міжнародні економічні відносини
 3. Міжнародні економічні організації
 4. Міжнародне економічне право
 5. Юридична конфліктологія

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:

к.е.н.

Сфера наукових інтересів:

6 Дабіжа Віра Василівна

Викладає дисципліни:

1. Дипломатична та консульська служба
2. Дипломатичний протокол та етикет

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:
7 років

к к.н. з держ.уп.

Сфера наукових інтересів: 

Політична культура демократичного суспільства

7 Савич Віта Олексіївна

Викладає дисципліни:

 1. Соціологія
 2. Політологія
 3. Україна в контексті світового розвитку

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
12 років

к.політ.н.

 

Сфера наукових інтересів:
Західні концепції глобалізації кінця ХХ – початку ХХІ століття

8 Семенюта (Савич) Інна Олександрівна

Викладає дисципліни:

 1. Соціологія
 2. Інформаційні війни
 3. Міжнародна інформаційна безпека
 4. Загальна теорія політики

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
10 років

Сфера наукових інтересів:
Юридична соціологія
9 Дишкат Олена Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Юридична психологія
 2. Юридична деонтологія

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:

к.психол.н.

Сфера наукових інтересів:

10 Кузьменко Альона Сергіївна

Викладає дисципліни:

 1. Міжнародне право та право Європейського Союзу
 2. Правові інформаційні системи
 3. Міграційна політика в Україні
 4. Правові інформаційні системи
 5. Міжнародні організації
 6. Країнознавство
 7. Міжнародне право

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

4 роки

Сфера наукових інтересів:
11 Рижук Олександр Миколайович

Викладає дисципліни:

 1. Політична історія України
 2. Міжнародні системи та глобальний розвиток
 3. Системний аналіз
 4. Теорія прийняття рішень
 5. Теорія та практика масових комунікацій
 6. Міжнародне приватне право
 7. Міжнародні інформаційні системи та технології

Докладніше…

доц.

Досвід роботи:

к.політ.н.

Сфера наукових інтересів: