Професорсько-викладацький склад кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові

Фото

Посада

Вчене звання, науковий ступінь

Сфера наукових інтересів

1.

Кадлубович Тетяна Іванівна

Викладає дисципліни:

«Конфліктологія та теорія переговорів», «Аналіз зовнішньої політики», «Політичні партії та рухи», «Міжнародні інформаційні системи та технології», «Аналіз, прогноз та прийняття рішень у політиці», «Політична історія України», «Історія зарубіжних політичних вчень»

Докладніше…

Завідувач кафедри, доцент

Доцент, кандидат політичних наук

Політичні інститути та процеси, політична комунікація, політична психологія, філософія політики

2.

Яровой Тихон Сергійович

Викладає дисципліни:

«Захист інформації», «Зв’язки з громадськістю», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне право» «Міжнародні відносини та світова політика», «Глобалізація та міжнародна інтеграція», «Державна безпека крізь призму публічного адміністрування», «Теорія та методологія публічного адміністрування»

Докладніше…

Професор

Доцент, доктор наук з державного управління

Лобізм, лобіювання, державне управління, державна служба, публічне управління та адміністрування, національна безпека, державна безпека

3.

Лісовський Петро Миколайович

Викладає дисципліни:

Філософія», «Філософія науки», «Філософські проблеми сучасного природознавства»

Докладніше…

Професор

Доцент, доктор філософських наук

Філософія, Міжнародні відносини, Боротьба з міжнародним тероризмом

4.

Савич Віта Олексіївна

Викладає дисципліни:

«Політологія», «Україна в контексті світового розвитку», «Соціологія»

Докладніше…

Доцент

Доцент, кандидат політичних наук

Глобалістика, політологія, соціологія, міжнародні відносини, міжнародна безпека

5.

Дабіжа Віра Василівна

Викладає дисципліни:

«Комунікація у системі публічного управління», «Дипломатична та консульська служба», «Дипломатичний протокол та етикет», «Міжнародні засоби масових комунікацій»

Докладніше…

Доцент

Доцент, кандидат наук з державного управління

Сучасні міжнародні відносини. Політична культура України. Дипломатичні відносини країн ЄС. Масові комунікації

6.

Кириченко Ганна Володимирівна

Викладає дисципліни:

«Міжнародна інформація», «Міжнародне інформаційне право», «Теорія міжнародних відносин», «Основи демократії та права людини», «Інформаційне суспільство», «Методологія  наукових досліджень за науковим спрямуванням», «Місцевий розвиток та децентралізація в умовах глобалізації», «Державна інформаційна політика та діджиталізація урядування» 

 

Докладніше…

Доцент

Кандидат наук з державного управління

Публічне управління та адміністрування, міжнародне право, інформаційне право, політологія, освіта, державне управління 

7.

Другова Євгенія Василівна

Викладає дисципліни:

«Зв҆язки із громадськістю»,  «Теорія та практика масових комунікацій»,  «Політична антропологія»,  «Політична іміджелогія, реклама та PR»,  «Теорія та практика полічного консалтингу» 

Докладніше…

Старший викладач

Інтелектуальний капітал, Політичний консалтинг, Публічне управління 

8.

Загородня Альона Сергіївна

Викладає дисципліни:

«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні організації», «Міграційна політика в Україні», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне право та право ЄС», «Міжнародне право», «Країнознавство»

Докладніше…

Старший викладач

Міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, міжнародне право, міжнародна безпека, економічна безпека, цифровізація

9.

Коваль Яна Сергіївна

Викладає дисципліни:

«Антикризове управління у міжнародному бізнесі», «Механізм функціонування світової організації торгівлі», «Теорія державного управління», «Зовнішньо-економічні зв’язки України», «Ціноутворення на світових товарних ринках»

Докладніше…

Доцент

Доцент, кандидат наук з державного управління

Державне управління, механізми державного управління, міжнародна економіка, міжнародний менеджмент, економічна безпека, антикризове управління